Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντιρρήσεις/ Διορθώσεις Πρόδηλων Σφαλμάτων Δασικών Χαρτών- Αιτήματα Αναμόρφωσης Κυρωμένου Δασικού Χάρτη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στην υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών καθώς και αιτήματα αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν3889/2010. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στον ακριβή εντοπισμό των ορίων της έκτασης, της εξέτασης των τίτλων ιδιοκτησίας και σχετικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην έκταση, φωτοερμηνεία επί αεροφωτογραφιών παρελθόντων και πρόσφατων ετών μετά την ορθοαναγωγή τους και προσαρμογή τους στην έκταση, συλλογή στοιχείων πεδίου μέσω αυτοψίας στην έκταση με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, ενδελεχή εξέταση της δασικής νομοθεσίας και των ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην έκταση και τέλος την σύνταξη άρτιας, εμπεριστατωμένης έκθεσης τεκμηρίωσης.

copyright 2022 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΛΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

elEL