Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και διατήρηση προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως οι Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας, Εθνικά πάρκα, Καταφύγια άγριας ζωής και Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Επιστροφή

copyright 2022 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΛΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

elEL