Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων βάσει του Ν.4014/2011. Συντάσσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ, Μελέτες Περιβάλλοντος για την Ανανέωση ΑΕΠΟ, φάκελο υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις.

Επιστροφή

copyright 2022 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΛΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

elEL