Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κατάρτιση & εμπειρία

Η Αναστασία Κατσαρέλια, υπεύθυνη του γραφείου, είναι κάτοχος πτυχίου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΠΘ, 2001), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος με ειδίκευση στη Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων (ΑΠΚY, 2019) και στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΑΠ, 2008) και επιπλέον, κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2011) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, πολύ καλές γνώσεις χειρισμού εργαλείων GIS και Τηλεπισκόπησης/Γεωεπισκόπησης. Εργάστηκε από το 2005 και επί οκταετία σε δασικές υπηρεσίες της Ελλάδας, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Τομέα του Αγροτουρισμού & της Αγροβιοτεχνίας.Στη συνέχεια, υπήρξε επί πενταετία στέλεχος σε Ανώνυμη Εταιρεία Δασικών και Περιβαλλοντικών μελετών με έδρα την Αθήνα, από όπου αποχώρησε το 2018 προκειμένου να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση.

Πιστοποιήσεις-Συνδρομές

Πτυχίο Μελετητή του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Μ. 26350:
Κατηγορία 24 – Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών), Τάξη Γ’
Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες, Τάξη Α

Μέλος:
ΓΕΩΤΕΕ με Α.Μ. 2-02837
– Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με Α.Μ.385635
– Ecosystem Services Partnership (ESP)
– European Association for Landscape Ecology (IALE)-Europe
– International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)

copyright 2022 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΛΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

elEL